ยูโด ศิลปะการป้องการตัวดั้งเดิมที่นั้นการป้องกันเป็นหลัก

ยูโด หรือมีชื่อเต็มๆว่า โคโดกัง  เป็นศาสตร์ที่แตกแขนงมาจาก ยูยิสสู เป็นศาสตร์ที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่า โดยเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้เนื่องจากมองว่า ยูยิสสู นั้นจะเป็นที่จะต้องใช้แรงอย่างมากอีกทั้งยังมีท่วงท่าที่อันตรายกว่ามาก

ยูโด ศิลปะแขนงหนึ่งที่เน้นการทุ่มเป็นส่วนมาก

ยูโด

โรงเรียนการต่อสู้ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกโดย คาโนะ จิโงะโร แถววัดเอโชะจิ โดยชื่อของโรงเรียนนี้ก็คือ โคโดกัง โดยในยุคแรก อาจารย์ คาโนะ จิโงะโร ต้องทำให้ศาสตร์การต่อสู้นี้เป็นที่ยอมรับจึงต้องประลองกับอาจารย์ท่านอื่น โดยเฉพาะ ผู้คนที่นิยมอารยธรรมตะวันตกมักไม่ค่อยยอมรับในเรื่องนี้

การแข่งขันสำหรับหมู่อาจารย์ถูกแบ่งเป็นฝ่ายละ 15 คน ระหว่างอาจารย์ฝ่าย Judo กับ ยูยิสสู ผลปรากฏกว่าฝ่าย อาจารย์ คาโนะ จิโงะโร

เอาชนะไปได้ 13 คนเสมอ 2 และไม่แพ้เลยแม้แต่คนเดียวทำให้ศิลปะการต่อสู้แบบ จับทุ่ม เป็นที่ยอมรักมากขึ้นด้วย การฝึกศิลปะแขนงนี้ที่โรงเรียนการสอนนั้นมีความเข้มข้นอย่างมากโดยเป็นการฝึกแบบ

รันโดริ คือการให้นักเรียนทั้ง 2 ฝ่ายใช้ทุกอย่างที่ตัวเองเรียนมาเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ การฝึกแบบนี้จะทำให้นักเรียนมีความสามารถจริงทั้งด้านร่างกายและจิตรใจอีกทั้งยังมีความคล่องตัว

เทคนิควิชานั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1 นาเงวาซา เป็นท่าเกี่ยวกับการทุ่ม และมีพื้นฐาน 12 ท่าและเป็นการจับทุ่มที่ใช้บางส่วนของร่างกายมีทั้งการทุ่มด้วยมือเปล่า การทุ่มข้ามสะโพก การปัดขา การทุ่มด้วยไหล่ การทุ่มด้วยหลังและสีข้าง

2.กะตะเมวาซา เป็นเทคนิครัดคอให้หายใจไม่ออก กับจับล็อคข้อต่อ โดยเทคนิคนี้เน้นการใช้งานเวลานอนบนพื้น

3.อาเตมิวาซา เป็นเทคนิคที่ใช้การ ชก ทุบ ถีบ ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายโดยทำให้เจ็บหรือพิการ แต่เทคนิคนนี้มันไม่สามารถใช้งานได้ในระดับแข่งขันเนื่องจากอันตรายเกินไป

ระดับความสามารถของยูโดแบ่งได้ 2 แบบใหญ่คือ ระดับคิวหรือระดับนักเรียนทั่วไป,อีกแบบคือระดับดั้ง หรือระดับอาจารย์ผู้นำสำนักนั้นเอง โดยแบ่งได้อีก 15 ย่อยได้แก่

 1.    รองสายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีขาว
 2.    รองสายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีเขียว
 3.    รองสายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีฟ้า
 4.    รองสายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีน้ำตาล
 5.    รองสายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีน้ำตาลปลายดำ
 6.    สายดำ ชั้น 1 สายคาดเอวสีดำ
 7.    สายดำ ชั้น 2 สายคาดเอวสีดำ
 8.    สายดำ ชั้น 3 สายคาดเอวสีดำ
 9.    สายดำ ชั้น 4 สายคาดเอวสีดำ
 10. ระดับสายดำ ชั้น 5 สายคาดเอวสีดำ
 11. ระดับสายดำ ชั้น 6 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง 
 12. ชั้นระดับสายดำ ชั้น 7 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง 
 13. ชั้นระดับสายดำ ชั้น 8 สายคาดเอวสีขาวสลับแดง 
 14. สายดำ ชั้น 9 สายคาดเอวสีแดง หรือ สีดำ
 15. สายดำ ชั้น 10 สายคาดเอวสีแดง หรือ สีดำ

และนี้ก็คือเกล็ดเรื่องคล่าวๆสำหรับการเรียนยูโดหรือศิลปะการป้องกันตัวแบบจับทุ่มนั้นเอง